17 Iunie, 2019

Evaluarea funcţionarilor publici se amână cu o săptămână. Noul calendar al Programului de formare specializată

Recent a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ prin care se aduc modificări asupra datelor de susţinere e evaluării finale şi restanţelor din cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seriile a II-a şi a III-a de admitere.Ordinul nr. 1596/2013 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) schimbă datele înscrise în anexa la Ordinul nr. 4189/2012, după cum urmează:evaluarea finală se va susţine în perioada 20 – 24 mai 2013;restanţele se vor susţine pe 30 mai 2013.În forma iniţială, evaluarea era stabilită pentru intervalul 13 – 15 mai, iar restanţele erau programate pe data de 20 mai.Sursa foto: Lege5.roOrdinul nr. 1596/2013 este în curs de procesare şi va putea fi în curând consultat pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. ...

continuare →

ANFP comunică primele cifre privind perfecţionarea funcţionarilor publici

Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, au fost primite 245 de raportări referitoare la planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici. Din totalul raportărilor, 33 au fost din partea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi 212 raportări ale autorităţilor administraţiei publice locale. În respectivul comunicat se precizează că instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici până la data de 1 martie a anului pentru care se face raportarea pentru autorităţile administraţiei publice locale şi până la data de 31 martie a aceluiaşi an pentru autorităţile administraţiei publice centrale. Conform datelor identificate la nivelul administraţiei publice centrale, reiese că domeniul IT&Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor întruneşte 27,9% din opţiunile de instruire ale funcţionarilor publici, urmat de domenii precum Dezvoltare personală (14,67%), Drept şi legislaţie comunitară (12,48%) şi Management (11,54%). ...

continuare →

ANFP continuă perfecţionarea funcţionarilor publici

Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în perioada 22.08 – 2.09.2011, se vor organiza un număr de 34 de programe de perfecţionare destinate personalului din administraţia publică. Cursurile au o durată de 5 sau 7 zile şi se desfăşoară în diverse locuri din ţară. Fucţionarii publici pot participa la programe de perfecţionare din diferite domenii, cum ar fi: dezvoltare managerială şi organizaţională, gestionarea documentelor unei instituţii publice, eficientizarea activităţii de control financiar şi fiscal, managementul resurselor umane şi salarizarea personalului bugetar etc. Informaţii referitoare la programele de perfecţionare oferite de ANFP şi fişele de înscriere pot fi consultate accesînd website-ul ANFP www.anfp.gov.ro , secţiunea Programe de perfecţionare. ...

continuare →

ANFP lansează ediţia a IV-a a competiţiei celor mai bune practici în administraţie

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat cea de-a IV-a ediţie a competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică, competiţie care se adresează tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale din România. Scopul acestei iniţiative este acela de a identifica, evidenţia şi disemina cele mai eficiente şi inovative practici administrative, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale administraţiei publice din România. Tematicile competiţiei (pilonii) din acest an au fost stabilite în funcţie de realitatea socială din România: ● Pilonul 1:  Modernizarea administraţiei publice prin promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării; ● Pilonul 2:  Îmbunătăţirea serviciilor publice prin management orientat spre satisfacţia beneficiarilor; ● Pilonul 3: Dezvoltare locală  prin parteneriate şi voluntariat. Competiţia presupune parcurgerea a 3 etape, respectiv: înscrierea, evaluarea proiectelor înscrise, desemnarea şi premierea câştigătorilor. Aplicaţiile câştigătoare vor fi prezentate şi premiate în cadrul conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public” ce va avea ...

continuare →