23 August, 2017

Analiza noutăţilor aduse de recenta Lege a insolvenţei (II)

Dacă în prima parte a articolului am prezentat noutăţile în ceea ce priveşte codificarea legislaţiei în materie realizată prin Legea nr. 85/2014, precum şi noutăţile în ceea ce priveşte echilibrarea intereselor în concurs, în această a doua parte a articolului nostru vom prezenta câteva noutăţi din Legea nr. 85/2014 privind eficientizarea procedurii.Prin Legea nr. 85/2014 legiuitorul şi-a propus să realizeze şi o eficientizare a procedurii insolvenţei, eficientizare care să conducă la reducerea duratei acestei proceduri, precum şi la creşterea gradului de recuperare a creanţelor.  În acest sens avem în vedere aspectele următoare:I. Toate cererile, contestaţiile, acţiunile (…) se judecă potrivit prevederilor Codului de procedură civilă cu privire la judecata în primă instanţă, cu menţiunea că termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 15 zile de la comunicare, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul-sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii întâmpinării, primul ...

continuare →

Dosar preţuri de transfer – argumentarea statistică a pierderilor

Articolul de față își propune să exploreze modul în care ar trebui abordată argumentarea corectă și fundamentată a pierderilor în cazul societăților care realizează tranzacții intra-grup și asupra cărora planează de multe ori suspiciunea de manipulare a profiturilor.Punctul de plecareStrategia ANAF din ultima perioada s-a concentrat în mod constat pe investigarea prețurilor de transfer la societățile care înregistrează pierderi operaționale consecutive. Dincolo de strategie,  numărul de dosare de prețuri de transfer solicitate și verificate este în creștere, conform statisticilor publicate de ANAF.În măsura în care o societate care înregistrează pierderi derulează tranzacții intra-grup, este justificabilă intenția autorităților fiscale de a afla cauzele pierderii și de a înlătura suspiciunea că această pierdere este generată de modul de stabilire a prețurilor de transfer.În același timp, premisa investigării societăților care înregistrează pierderi este că o societatea independentă (care nu face parte dintr-un grup) nu ar înregistra pierderi pe o perioadă indefinită și fie ...

continuare →