22 Octombrie, 2019

Analiza noutăţilor aduse de recenta Lege a insolvenţei (II)

Dacă în prima parte a articolului am prezentat noutăţile în ceea ce priveşte codificarea legislaţiei în materie realizată prin Legea nr. 85/2014, precum şi noutăţile în ceea ce priveşte echilibrarea intereselor în concurs, în această a doua parte a articolului nostru vom prezenta câteva noutăţi din Legea nr. 85/2014 privind eficientizarea procedurii.Prin Legea nr. 85/2014 legiuitorul şi-a propus să realizeze şi o eficientizare a procedurii insolvenţei, eficientizare care să conducă la reducerea duratei acestei proceduri, precum şi la creşterea gradului de recuperare a creanţelor.  În acest sens avem în vedere aspectele următoare:I. Toate cererile, contestaţiile, acţiunile (…) se judecă potrivit prevederilor Codului de procedură civilă cu privire la judecata în primă instanţă, cu menţiunea că termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 15 zile de la comunicare, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul-sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii întâmpinării, primul ...

continuare →