18 Ianuarie, 2020

Amortizarea fiscală: ce modificări apar în Codul fiscal 2015? (I)

Mai jos găsiţi principalele diferenţe între Codul fiscal 2003, în forma consolidată, şi Noul Cod fiscal 2015, care urmează să se aplice de la începutul anului viitor. Am optat pentru prezentarea textului viitoarei reglementări, cu adnotări acolo unde apar modificări, pentru o imagine de ansamblu a dispoziţiilor aplicabile ...

continuare →

Ce modificări a suferit Codul fiscal privind impozitul pe profit?

La sfârşitul lunii trecute a fost publicat un act normativ prin care se aduc noi schimbări asupra Codului fiscal. Astăzi ne vom îndrepta atenţia asupra reglementărilor ce ţin de impozitul pe profit (Titlul II), aşa cum au fost modificate prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal.* Diurna şi cheltuielile cu deductibilitate limitatăLegea nr. 168/2013 abrogă prevederea conform căreia, în cadrul cheltuielilor cu deductibilitate limitată, intră şi suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare, acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate.Limita a fost stabilită, prin modificările aduse de OG nr. 8/2013, la de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.Mai exact, începând de la 1 iulie 2013, diurna, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariaţii din instituţiile publice, nu se va mai supune impozitării, fiind deductibilă. (abrogarea literei b), alineatul (3) al art. 21 din Capitolul II. Calculul profitului impozabil)Sursa foto: ...

continuare →

Lipsa unui echipament la inventar şi imputarea acestuia unui salariat. Înregistrări contabile

Operaţiunea contabilă nr. 1 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2.000 lei, amorti­zat 20%: % = 2131. Echipamente tehnologice / analitic distinct 2.000 281. Amortizări privind imobilizările corporale / analitic distinct 400 6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital / analitic distinct 1.600 Operaţiunea contabilă nr. 2 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă imputarea acesteia unui salariat la preţul de 2.200 lei, TVA 24%: 4282. Alte creanţe în legătură cu personalul / analitic distinct = % 2.728 7588. Alte venituri din exploatare / analitic distinct 2.200 4427 TVA colectată 528 Operaţiunea contabilă nr. 3 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă reţinerea din salariu a sumei: 421. Personal – salarii datorate / analitic distinct = 4282. Alte creanţe în ...

continuare →

Monografie contabilă privind realizarea unei construcţii în regie proprie

Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. (temei legal: pct. 108 alin. 1 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Cadru legal aplicabil Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. (temei legal: pct. 108 alin. 2 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este ...

continuare →