11 Decembrie, 2019

Legalitatea contestării amenzilor instituţiilor statului

Indiferent de rasa, sexul, etnia, religia sau orientarea solicitanților, consilierii Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) informează cetățenii asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au. Serviciile BCC constituie puntea de legătură între solicitanții de consiliere și autoritățile statului și sunt menite a sprijini soluționarea de  problemele care pentru unii cetățeni par insurmontabile. În contextul procesului de consolidare democratică, dialogul stat-cetățean este favorizat de ANBCC. Problema: Domnul C. are în proprietate un mic magazin alimentar într-o comună din țară. Acesta se consideră neîndreptățit, întrucât a primit numeroase controale ale instituțiilor statului ce i-au aplicat amenzi chiar de două ori pe lună. Instituțiile care l-au controlat sunt următoarele: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din județ, Direcția de Sănătate Publică, Inspecția Muncii, Garda Națională Mediu, Garda Financiară, D.S.V.A. din județul său. Ultima entitate l-a controlat de două ori, inspectorii care l-au verificat și amendat fiind, de fiecare dată aceiași, domnii recurgând chiar ...

continuare →

Camera Deputaţilor a adoptat Proiectul de lege privind desfăşurarea activităţii de picnic

„Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat marţi proiectul de lege privind desfăşurarea activităţii de picnic, care prevede că aceasta va putea avea loc doar în spaţii special amenajate”, arată AGERPRES. Proiectul de lege a întrunit 155 de voturi „pentru” şi 10 abţineri. Proiectul de act normativ are ca obiect crearea cadrului legal privind desfăşurarea activităţilor de picnic pe domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru a preveni reducerea şi eliminarea impactului negativ generat de practicarea inadecvată a acestor activităţi asupra mediului şi asupra stării de sănătate a populaţiei. Conform proiectului de lege, activitatea de picnic reprezintă orice activitate de recreere desfăşurată pe domeniul public sau privat al statului şi/sau unităţilor administrativ-teritoriale, de una sau mai multe persoane şi care presupune consumul de băuturi şi/sau alimente, precum şi, după caz, aprinderea sau nu a focului. Zonele special amenajate sunt zonele aparţinând domeniului public sau privat al statului şi/sau ...

continuare →

Regimul amenzilor practicate de Consiliul Concurenţei

Prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 898/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 932 din 6 decembrie 2011, au fost modificate Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile pentru practici concurenţiale şi concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.420/2010. Instrucţiunile prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei. Principiul care guvernează aplicarea sancţiunilor este acela al aplicării sancţiunilor într-o modalitate şi într-un cuantum care să asigure efectul disuasiv sau preventiv al acestora. ■ În funcţie de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii: ● fapte de gravitate mică – restricţionările pe verticală, cu un impact redus asupra pieţei sau care afectează o parte limitată a acesteia. În materia concentrărilor economice poate fi vorba despre acele încălcări referitoare la operaţiuni de concentrare economică în privinţa cărora Consiliul Concurenţei emite decizie de neobiecţiune, deoarece nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial ...

continuare →

Inspectorii ANSVA au finalizat prima etapă a acţiunilor de control în unităţile de învăţământ

Potrivit unui comunicat de presă emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prima etapă a acţiunilor de control în creşe, grădiniţe, unităţi de învăţâmânt cu program normal, internat şi semi-internat sau after-school, precum şi în spaţiile de depozitare a produselor alimentare acordate prin programul “laptele şi cornul” şi în unităţile de vânzare cu amănuntul din incinta sau din vecinătatea unităţilor de învăţământ, a fost finalizată în data de 12 septembrie. Inspectorii sanitari veterinari au controlat 425 de şcoli, 1.213 de grădiniţe, 133 de creşe, 23 de unităţi after-school şi 503 de unităţi de vânzare cu amănuntul situate în incinta sau în vecinătatea unităţilor de învăţământ. S-au constatat diferite deficienţe care au fost sancţionate, printre care depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, amenajarea necorespunzătoare a spaţiului destinat depozitării produselor alimentare, lipsa analizelor medicale ale personalului angajat, precum şi neefectuarea acţiunilor obligatorii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. Au fost aplicate, ...

continuare →