21 Noiembrie, 2019

Amenzile contravenţionale vor putea fi plătite şi verificate mai uşor

Amenzile contravenţionale vor putea fi plătite într-un Cont unic deschis la Trezoreria Statului şi verificate mult mai uşor, după ce Guvernul a aprobat un proiect de lege care stabileşte instituirea unui sistem electronic de evidenţă şi comunicare, ce va putea fi accesat atât de către autorităţi, cât şi de către contribuabili ...

continuare →

Amenzile în trafic sunt mai mari de la 1 februarie!

Salariul minim brut pe economie va fi majorat în acest an în două etape, cu 50 lei de la 1 februarie, ajungând astfel la 750 RON, iar din luna iulie va urca la 800 RON. Această modificare implică însă şi creşterea automată a amenzilor, prin majorarea valorică a punctelor-amendă. Conform Hotărârii Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 februarie 2013, valoarea salariulului minim se stabilește la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră. În acest context, începând de astăzi, 1 februarie 2013, vor apărea modificări şi la valoarea punctelor-amendă date şoferilor. Astfel, conform reglementărilor legislative în vigoare, prin Legea nr. 49 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, se prevede că ...

continuare →

„Data săvârşirii faptei” şi „data constatării faptei”, elemente în funcţie de care se stabileşte termenul de prescripţie şi se aplică amenzi

Prin art. 13 din O.G. nr. 2/2001 se prevede că termenul de prescripţie în aplicarea amenzilor este în funcţie de „data săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor simple (care nu sunt continue” şi de „data constatării faptei, în cazul contravenţiilor continue”. Stabilirea, cu corectitudine, a termenului de prescripţie (în cazul aplicării amenzilor), şi aplicarea de amenzi (în cadrul termenului de prescripţie), se poate face numai în condiţiile în care organele fiscale şi contribuabilii vor şti: 1) ce se înţelege prin „data săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor simple”; 2) ce se înţelege prin „data constatării faptei, în cazul contravenţiilor continue”; 3) care este deosebirea dintre „data săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor simple” şi „data constatării faptei, în cazul contravenţiilor continue”; 4) pe baza căror documente legale se stabileşte termenul de prescripţie: 4.1) de la „data săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor simple”; 4.2)  de la „data constatării faptei, în cazul contravenţiilor continue”. Pentru ...

continuare →

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Bucureşti îşi schimbă sediul

Primăria sectorului 1 a anunţat printr-un comunicat de presă că, din data de 3 septembrie, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale îşi schimbă sediul, urmând să funcţioneze în Str. Piaţa Amzei nr. 13.  Primăria Sectorului 1 anunţă contribuabilii din această zonă administrativă că, începând de luni, 3 septembrie 2012, activitatea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale se va desfăşura în sediul situat în Str. Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1. În prezent, sediul DGITL Sector 1 se află în Str. Biserica Amzei nr. 21-23. Punctele de încasare situate în Str. Calea Griviţei nr. 208, Str. Pajura nr. 13 şi Şos. Bucureşti-Ploieti nr. 9-13 îşi vor desfăşura în continuare activitatea în locaţiile respective. Pentru a limita timpul pe care contribuabilii trebuie să îl piardă cu achitarea taxelor şi impozitelor locale, Primăria Sectorului 1 a pus la dispoziţia acestora o paletă largă de modalităţi de plată: plata electronică (prin internet ...

continuare →