22 Februarie, 2020

Agresiunile împotriva personalului medical se sancţionează cu închisoare

Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa de plen, cu 186 de voturi „pentru”, legea pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu referire la sancţiunile care se aplică în cazul comiterii de infracţiuni împotriva angajaţilor din domeniul medical. Actul normativ completează cadrul legal penal actual, prin introducerea unor sancţiuni mai grave pentru o serie de infracţiuni din categoria celor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, atunci când acestea au ca subiect pasiv medici, asistenţi medicali, şoferi de autosanitară, ambulanţieri sau orice alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii, ori pentru fapte îndeplinite de aceştia în exerciţiul funcţiunii. Astfel, se prevede includerea unui nou titlu – „Titlul XIV1.Infracţiuni” în cadrul căruia sunt specificate penalităţile aplicate pentru infracţiunile împotriva personalului medical. În primul rând, ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, şofer de autosanitară, ambulanţier sau orice alt fel de ...

continuare →