14 Octombrie, 2019

Noutăţi despre registrul comerţului

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil a modificat inclusiv o serie de legi speciale, în măsura în care trebuia realizată concordanța acestora cu noile prevederi ale Codului civil. Legea nr.71/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 40972011. Modificările pe care le-am anunţat se referă la Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit amendamentelor aduse, la Legea registrului comerțului, prin legea de punere în aplicare a Codului civil, înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum şi alte persoane fizice şi ...

continuare →