23 Ianuarie, 2020

Măsuri pentru deblocarea circuitului ambalajelor

Potrivit Expunerii de motive la ordonanţa de urgenţă, prevederile Legii nr. 249/2015 prezintă mari neajunsuri în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor de reciclare şi valorificare. În contextul actual, blocajul pieţei a fost cauzat de... ...

continuare →