15 Noiembrie, 2019

Corecţii şi clarificări privind contribuţiile sociale

Actul normativ analizat astăzi, OUG nr. 15/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018, se încadrează în aceeași categorie de corecție a unor efecte aduse de reglementările anterioare pentru asigurările sociale.În perioada în care beneficiază de indemnizaţia pentru creșterea copilului, persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia prevăzută mai sus constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare. La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile ...

continuare →