20 Februarie, 2020

Eliminarea dublei impuneri în cazul ajustării valorii fiscale a tranzacţiilor derulate între persoane afiliate române

Ţinând cont că în ultima perioadă inspecţiile fiscale privind preţurile de transfer în cazul tranzacţiilor derulate între afiliaţi români s-au intensificat, iar o parte dintre acestea s-au finalizat cu ajustări, vom analiza în continuare prevederile legale şi procedura care reglementează evitarea dublei impuneri în astfel de situaţii. În primul rând, este important de reţinut că dacă în cadrul inspecţiei fiscale compania dvs. a suferit ajustări fiscale ca urmare a preţurilor de transfer aplicate în tranzacţiile efectuate cu afiliaţi români, atunci acei afiliaţi, în corespondenţă cu care s-au efectuat ajustările respective, trebuie să beneficieze la rândul lor de reducerea bazei impozabile corespunzătoare acelor tranzacţii. Cu alte cuvinte, dacă societăţii X i s-a impus o ajustare fiscală prin diminuarea cheltuielilor înregistrate în raport cu societatea afiliată Y cu suma de 100 u.m., atunci Y trebuie să diminueze la rândul său valoarea fiscală a venitului înregistrat în raport cu X cu aceeaşi sumă ...

continuare →