7 Decembrie, 2019

Regimul special de TVA pentru agenţiile de turism

Prin agenţie de turism noul Cod fiscal înţelege orice persoană care în nume propriu sau în calitate de agent intermediază, oferă informaţii sau se angajează să furnizeze persoanelor care călătoresc individual sau în grup servicii de călătorie ...

continuare →

Mandatul şi alte contracte derivate în Noul Cod Civil

Spre deosebire de legislaţia anterioară, contractul de mandat şi celelalte contracte derivate sau asemănătoare (contractele de comision, consignaţie, expediţie, agenţie şi intermediere) se bucură în prezent de o reglementare distinctă şi detaliată în Noul Cod Civil ...

continuare →