21 Ianuarie, 2020

ANI: 62 de aleşi locali încalcă regimul juridic al incompatibilităţilor

Agenția Națională de Integritate a emis un comunicat de presă prin care constată, în cazul a 62 de aleși locali din județele Galați, Gorj, Satu Mare și Teleorman, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, precum și posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații, după cum urmează:încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către 50 de primari și 11 viceprimari, ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, contrar prevederilor art. 87, alin (1), lit. d), f) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale […]; funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local […]; calitatea de comerciant persoană fizică […]”.încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă ...

continuare →

Legislaţie: OUG nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 04.02.2013 (M.Of. 72/2013). Având în vedere faptul că înfiinţarea şi operaţionalizarea Agenţiei Naţionale de Integritate (denumită în continuare ANI) reprezintă cea de-a doua condiţionalitate a Mecanismului de cooperare şi verificare, instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat din România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, România fiind, de altfel, prima ţară europeană ce a creat o instituţie independentă operaţional care să exercite un control administrativ, specializată în verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, ţinând seama de faptul că adoptarea noului cadru legislativ referitor la ANI, precum şi activitatea acestei ...

continuare →