18 August, 2017

Noi obligaţii pentru agresorul împotriva căruia a fost emis ordin de protecţie

Actul normativ de bază stabileşte că persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de... ...

continuare →