7 Decembrie, 2019

UPDATE: Deputaţii au adoptat astăzi modificările la Legea audiovizualului! De ce sunt necesare noile reglementări?

Pe ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor de astăzi, 23 aprilie 2013, s-a aflat şi Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.Pentru ca prevederile ordonanţei de urgenţă, respectiv modificările la Legea audiovizualului să intre în vigoare, este necesară aprobarea prin lege a OUG nr. 25/2013.* Ce se întâmplă astăzi cu proiectul de lege?Conform procesului legislativ, proiectul urma să primească în cursul acestei zile avizul de la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.De asemenea, se aşteapta raportul de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.UPDATE (16:14)Conform înregistrărilor votului electronic din cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 221 voturi „pentru”, 61 „împotrivă” şi 8 abţineri. Din acest punct, proiectul va fi înaintat către Senat.De asemenea, a fost ...

continuare →

Ce acte normative a aprobat Senatul în şedinţa de astăzi, 12 martie?

Şedinţa plenului Senatului de marţi, 12 martie 2013, s-a deschis cu programul săptămânal de declaraţii politice, în partea a doua a lucrărilor în plen, dezbaterea şi adoptarea iniţiativelor legislative fiind precedată de aprobarea ordinii de zi, cu o modificare, şi a programului de lucru al Senatului în perioada 18 -23 martie 2013. În calitate de Cameră decizională, Senatul a adoptat în şedinţa de plen următoarele iniţiative legislative: - Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice; - Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011; - Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi ...

continuare →

Taxa pe tranzacţiile financiare în cadrul cooperării consolidate: Comisia stabileşte detaliile

Detaliile taxei pe tranzacţiile financiare (TTF) care urmează să fie implementată în cadrul cooperării consolidate au fost prevăzute într-o propunere adoptată pe 14 februarie de Comisia UE. Propunerea de TTF adoptată conţine unele modificări în comparaţie cu cea iniţială, pentru a ţine cont de faptul că taxa va fi implementată pe o scară geografică mai restrânsă decât se prevăzuse iniţial. Propunerea vine în urma acordului de luna trecută al miniştrilor de finanţe din UE de a le permite celor 11 state membre să introducă o TTF în cadrul cooperării consolidate, iar modificările au în principal scopul de a asigura claritatea juridică şi de a consolida dispoziţiile în materie de combatere a evaziunii şi a abuzurilor. Aşa cum au solicitat cele 11 state membre care vor aplica această taxă, directiva propusă reia domeniul de aplicare și obiectivele propunerii iniţiale privind TTF prezentate de Comisie în septembrie 2011. Abordarea care constă în ...

continuare →