19 Octombrie, 2019

Încă o lege a justiției modificată în Parlament – Legea contenciosului administrativ

Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect de modificare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, pentru reducerea volumului de activitate în acest domeniu și pentru clarificarea unor aspecte privind competențele instanțelor. De asemenea, proiectul conține schimbări în privința proceselor civile intentate de persoane fizice, legate de competența instanței care va judeca acțiunea.Principalele modificări aduse la Legea contenciosului administrativ țin de competența de soluționare a cauzelor, păstrându-se distribuția la nivel național, dar cu un prag de sumă pentru completele specializate.Art. 10 – alin. (1) va avea următorul cuprins:“(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 3.000.000 lei, se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și ...

continuare →