12 Noiembrie, 2019

Legislaţie: Norma metodologică din 7 februarie 2013 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare

Norma metodologică din 7 februarie 2013 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobată prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 511/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 14.02.2013 (M.Of. 93/2013). CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispoziţiilor legale privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, inclusiv documentaţia necesară şi procedura de avizare a decontărilor. CAPITOLUL II Decontarea cheltuielilor de transport SECŢIUNEA 1 Decontarea cheltuielilor de transport efectuate în interes de serviciu Art. 2. – Deplasarea funcţionarilor publici cu statut special, cu mijloacele de transport prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în interesul serviciului, delegare, detaşare sau în alte situaţii prevăzute de ...

continuare →