18 Ianuarie, 2020

Legislaţie: H.G. nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Hotărârea Guvernului nr. 7 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie (M. Of. 33/2013). În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine asigură coordonarea proiectelor de infrastructură de interes național, pregătirea, execuția și implementarea proiectelor de infrastructură desemnate în competența sa prin hotărâre a Guvernului, precum și coordonarea aplicării uniforme a politicii Guvernului ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Hotărârea nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2013 (M. Of. 14/2013). În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 26 alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este organ de specialitate al administrației ...

continuare →

S-a dat startul Programului pentru achiziţionarea autovehiculelor cu sistem de propulsie electric şi hibrid

Potrivit unui comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.mmediu.ro/, Ministerul Mediului şi Pădurilor a dat startul achiziţionării maşinilor electrice şi hibrid în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”. Cine sunt beneficiarii acestui Program? Beneficiarii acestui Program sunt persoanele fizice, instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale. Cei care doresc să achiziţioneze autovehicule cu sistem de propulsie electric şi/sau hibrid se pot înscrie în program până la data de 4 noiembrie 2011. Programul va fi reluat la începutul anului 2012. Pentru producători, sesiunea de înscriere în vederea validării celor care intenţionează să comercializeze autovehicule cu sistem de propulsie şi/ sau hibrid s-a încheiat pe data de 7 octombrie. Sesiunea de înscriere în vederea validării nu se adresează producătorilor deja validaţi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2011. Suma alocată Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru achiziţionarea autovehiculelor cu sistem de ...

continuare →

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului preia cadastrul de la MAI

Un proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului urmează să modifice Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi alte normative, astfel încît activitatea cadastrală urmează să treacă în atribuţiile acestui minister. După cum se arată în Nota de fundamentare, prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, statul român şi-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietăţilor imobiliare. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România are ca atribuţii crearea şi actualizarea evidenţei parcelelor de terenuri la nivel naţional. Astfel, Agenţia va pune în aplicare prevederile din Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe ...

continuare →

Despre asistenţa judiciară

Congresul Avocaţilor a adoptat Hotărârea nr.15 din 11.06.2011, publicată în Monitorul oficial nr. 658 din 15.09.2011 şi care se referă la modificarea şi completarea statului profesiei de avocat. Reţinem, din această hotărâre, câteva referiri la asistenţa judiciară, astfel: ● Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă, este lovită de nulitate absolută. ● Prin asistenţă judiciară se înţelege asistenţa juridică acordată prin avocat. Barourile asigură asistenţă judiciară: - în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispoziţiilor din legi speciale sau în orice altă situaţie în care organul judiciar consideră necesară desemnarea ...

continuare →

Autorităţile locale vor fi sprijinite în vederea susţinerii facturilor la energia termică

În condiţiile în care, aşa cum s-a anunţat, vor fi modificate condiţiile de acces la facilităţi privind plata energiei termice, Executivul a luat măsuri suplimentare prin modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Amendamentele au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 69, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 2 septembrie a.c. Actul normativ instituie unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei. În esenţă, se reglementează dreptul autorităţilor locale de a aproba preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei,  diferenţa urmând să se acopere din bugetele locale. În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu cuprind în bugetul local sumele stabilite ...

continuare →

MAI doreşte să modifice printr-un proiect de lege Hotărârea de Guvern nr. 572/2008 referitoare la constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor doreşte să supună dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia. Conform proiectului de lege, se doreşte modificarea alineatului (1) al articolului 3, iar la articolul 4, alineatul (1) , după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1). De asemenea, se va mai modifica alineatul (2) al articolului 4 şi tot articolul 5. Proiectul de lege iniţiat de M.A.I. poate fi găsit pe pagina de Internet a instituţiei : www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest document de politică publică sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 14.09.2011. ...

continuare →