15 Decembrie, 2019

OFICIAL: Actele adiţionale la contractele de muncă, încheiate înaintea producerii modificării

Până acum, orice modificare a unuia dintre elementele de bază în timpul executării contractului individual de muncă impunea încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor... ...

continuare →