22 Septembrie, 2019

Operaţiunile privind evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale

Începând cu 1 ianuarie 2015, evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale este reglementată prin prevederile pct. 245 – 253 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale ...

continuare →

Vânzarea de active corporale fixe și calculul plafonului de scutire

Vânzarea unei clădiri vechi sau a unui teren neconstruibil se ia întotdeauna în calculul plafonului, având în vedere că se specifică: vânzarea de active fixe corporale, când acestea  sunt livrate de o persoană impozabilă, nu se ia in calculul plafonului? Este vorba cumva despre situația în care acestea pot fi înregistrate în categoria stocuri, dar pot fi și în categoria active fixe? La art. 152 Cod fiscal – care tratează plafonul de scutire – se menționează că vânzarea de active corporale fixe nu intră în calculul plafonului. Definiția activelor corporale fixe se regăsește la articolul 125, Titlul VI Cod fiscal și practic este vorba de acelea care au fost utilizate de persoana respectivă în activitatea de producție, de servicii. Dacă este vorba de o persoană care desfășoară operațiuni imobiliare, sigur ca valoarea vânzărilor se ia în calculul cifrei de afaceri. Se iau în calculul cifrei de afaceri operațiunile imobiliare dacă ...

continuare →