9 Decembrie, 2019

Anularea unui act administrativ fiscal

Într-un dosar având ca obiect soluţionarea cererii de suspendare şi, respectiv, anulare a unui act administrativ-fiscal, partea interesată – un SRL – a considerat că Guvernul a încălcat normele constituţionale atunci când a reglementat prin intermediul unei... ...

continuare →

Decizia de impunere nu este un act de executare silită!

Organele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu sunt organe fiscale şi, în consecinţă, nu pot emite decizii de impunere. Decizia de impunere este un act de stabilire a impozitelor, reglementat de titlul VI al Codului de procedură fiscală şi nu un act de executare silită. ...

continuare →