17 Februarie, 2020

Asocierea în participaţiune – câteva repere fiscale

Potrivit dispoziţiilor Codului fiscal, în cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere. Într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe persoane juridice române, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare din asociere. Privitor la situaţia în care apare un element de extraneitate, art. 28 Cod fiscal prevede că orice asociere fără personalitate juridică dintre persoane juridice străine, care îşi desfăşoară activitatea în România, trebuie să desemneze una din părţi care să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat potrivit prezentului titlu. Persoana desemnată este responsabilă pentru: - înregistrarea asocierii la autoritatea fiscală competentă, înainte ca aceasta să înceapă să desfăşoare activitate; - conducerea evidenţelor contabile ale asocierii; - plata impozitului în numele asociaţilor; - depunerea unei declaraţii fiscale trimestriale la autoritatea fiscală competentă, care să conţină informaţii cu privire la partea ...

continuare →

ATENŢIE: Astăzi este ultima zi de depunere a formularelor 392A şi 392B!

În urmă cu o lună, ANAF a actualizat prin Ordinul nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013, plafonul până la care este obligatorie depunerea corelat cu noul plafon de scutire de TVA valabil în 2012, respectiv suma de 220.000 lei. * Declaraţia 392A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul…” Formularul se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei. Acesta se depune, în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat. Formatul se editează în două exemplare: - 1 exemplar se depune ...

continuare →

Ce acte normative sunt incluse astăzi pe agenda Guvernului?

Conform unei informaţii de presă publicate pe pagina de internet a Guvernului,  actele normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României de astăzi 13 februarie 2013, ora 12.00, sunt următoarele: * PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ - Proiect de ordonanţă de urgenţă privind completarea şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative; * PROIECTE DE HOTĂRÂRE - Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti, la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar-faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005; - Proiect de hotărâre pentru ...

continuare →

Care sunt etapele constituirii unei asociaţii de proprietari?

UPDATE: Din cauza schimbării legislaţiei de la momentul publicării acestui articol, vă invităm să consultaţi un material actualizat în 2017 pe acest subiect – Cum se înfiinţează o asociaţie de proprietariSăptămâna aceasta vă propunem o serie de articole bazată pe prevederile legislative referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în debutul căreia analizăm elementele generale privind acest subiect, precum şi etapele constituirii unei asociaţii de proprietari. Procedura constituirii unei asociaţii de proprietari se găseşte reglementată în Legea locuinţei nr. 114/1996, modificată în Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi în Statutul asociaţiei de proprietari, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 338 bis din 1997. În scopul reprezentării şi susţinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate în proprietate comună indiviză din clădirea ce alcătuieşte un condominiu, proprietarii locuinţelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă se pot ...

continuare →

Modificări în Codul fiscal şi în reglementările de acordare a eşalonărilor la plată

Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa plenului susţinută ieri, 13 noiembrie 2012, Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. În primul rând, în cadrul O.G. 30/2011, la articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 761. Mai exact, această prevedere reprezintă o modificare în cadrul Codului fiscal, unde la articolul 250, alineatul (1), cu referire la clădirile pentru care nu se datorează impozit, după punctul 19, se introduce un nou punct (20), cu următorul cuprins: „clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.” O altă modificare introdusă în Codul fiscal se referă la articol 263, alineatul (2), care vizează calculul impozitului pe mijlocul de transport, în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia. ...

continuare →

Modificări la legislaţia privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi

În Monitorul Oficial nr. 763 din 13 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1449/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent. Actul normativ prevede abrogarea literei k)  din articolul 3 al Ordinului nr. 2157/2006, cu referire la atribuţiile principale ale serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenţi. Astfel, se anulează prevederea legislativă potrivit căreia în competenţa acestui serviciu intră soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrativ-fiscale, cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală. Ordinul acţionează în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare. ...

continuare →

A fost actualizat numărul total al notarilor publici pentru anul 2012

În Monitorul Oficial Partea I nr. 636 din 06/09/2012 a fost publicat ordinul preşedintelui Ministerului de Justiţie nr. 2872 din 21 august privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2012. Potrivit actului normativ, pentru anul 2012, posturile de notar public se stabilesc şi se actualizează la 2.472, din care 2.285 notari publici în funcţie, 80 notari publici suspendaţi şi 107 posturi vacante. Posturile de notar public sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată, anexe ataşate ordinului. Serviciul Profesii Juridice Conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Actul normativ intră în vigoare astăzi, 6 septembrie. Ordinul privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2012 va putea fi vizualizat în cel mai scurt timp pe site-ul nostru în rubrica “Legislaţie” sau dacă intraţi aici. Îţi place LegeStart.ro? ...

continuare →