22 Martie, 2019

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de muncă

În acest articol vă spunem care sunt actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de muncă, în funcţie de categorii specifice de persoane, precum: lucrători permanenţi, lucrători sezonieri, sportivi, stagiari, lucrători transfrontalieri şi detaşaţi. * Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii permanenţi În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii permanenţi, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, precum şi certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original; b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de ...

continuare →

Noul sistem de calcul al taxelor pentru operaţiunile ONRC a fost aprobat de Guvern

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunal a fost aprobat de Guvern în şedinţa care a avut loc sâmbătă, 1 septembrie. Hotărârea de Guvern stabilește taxele unice aferente cererilor de înregistrare în Registrul Comerțului a unei persoane fizice, a unei persoane juridice, pentru înregistrarea unei modificări a actului constitutiv și pentru înregistrarea mai multor modificări ale actului constitutiv. De asemenea, actul normativ elimină taxa suplimentară de 50% pentru soluționarea cererilor de eliberare a certificatelor constatatoare și a copiilor certificate, elimină următoarele servicii taxabile: traducerea în limba engleză a certificatelor constatatoare/informațiilor punctuale pentru solicitanți și transmiterea de acte și informații prin mijloace de comunicații pe suport magnetic. Hotărârea Guvernului reformulează articolul 5 din HG nr. 113/2010 privind modalitatea de restituire a taxelor și tarifelor încasate pentru servicii neprestate. Nu în ultimul rând, se ...

continuare →