21 Noiembrie, 2019

Ce documente trebuie depuse pentru acordarea eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale

Materia la care ne referim face parte din Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. La data apariţiei, respectiv după publicarea în Monitorul Oficial nr. 764 din 31 octombrie a.c., am făcut o prezentare de ansamblu a reglementării aprobate prin Ordinul MFP nr.2677/2011; în cele ce urmează, ne oprim asupra cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale care se solicită de către contribuabili. Reamintim că, pentru obligaţiile administrate de ANAF, organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plată: ● eşalonarea la plată, la cererea contribuabilului, a obligaţiilor fiscale, cu excepţia penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată; ● amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la ultimul termen de plată din eşalonarea la plată acordată. Înlesnirile la plată se acordă ...

continuare →