22 Iulie, 2019

Cum se înregistrează în contabilitate soluţionarea pierderilor contabile?

Acoperirea sau soluţionarea pierderilor contabile realizate în anii anteriori din capitalul social reprezintă în fapt o operaţiune de „curăţare” a capitalurilor proprii. Tranzacţia se poate realiza numai în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor în cazul societăţilor pe acţiuni ...

continuare →