18 Ianuarie, 2020

Legislaţie: OPANAF nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui ANAF nr. 3596/2011

Ordinul ANAF nr. 1992 din 27 decembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 17/2013).  În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 53 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate ...

continuare →

Ştii ce obligaţii fiscale trebuie să depui până luni la Fisc? Află din articolul următor!

Până luni, 17 septembrie, contribuabilii trebuie să depună la Fisc unele declaraţii fiscale, pe care le vom detalia în acest articol. Data iniţială de depunere a acestor obligaţii fiscale era 15 septembrie, însă această zi este nelucrătoare, aşa că declaraţiile se vor depune în prima zi lucrătoare de după această dată, adică 17 septembrie. În acest sens, asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti trebuie să plătească cota de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna august. O altă obligaţie fiscală o constituie plata impozitului pe spectacole. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data de ...

continuare →

Până în 17 octombrie: Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali au obligaţia să depună lunar, la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social, situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. Obligaţia se regăseşte în Codul fiscal, Titlul VII “Accize şi alte taxe speciale” unde, prin art.20650 din capitolul intitulat “Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare” se precizează că destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali au obligaţia de a transmite autorităţii competente o situaţie lunară privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia (17 octombrie în acest an, în condiţiile în care data de 15 este în zi nelucrătoare), în condiţiile stabilite prin Normele metodologice. În acest sens, la pct.105 din Normele metodologice se arată că destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor înregistra ...

continuare →

Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Asesoft Distribution

Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Asesoft Distribution cu 3,18 milioane lei (aproximativ 775.000 euro) pentru punerea în practică a concentrării economice realizate prin preluarea distribuţiei produselor IT de la Flamingo International, înainte de obţinerea autorizării din partea autorităţii de concurenţă. ”Companiile au obligaţia de a nu implementa o concentrare economică înainte de notificarea şi autorizarea acesteia de către Consiliul Concurenţei. Nerespectarea acestei obligaţii reprezintă o încălcare a regulilor privind controlul fuziunilor şi achiziţiilor”, a declarat domnul Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. în urma finalizării investigaţiei declanşate în anul 2009, Consiliul Concurenţei a constatat că Asesoft Distribution SRL a pus în aplicare tranzacţia prin care a preluat distribuţia produselor IT de la Flamingo International SA, înainte de a fi declarată compatibilă cu un mediu concurenţial normal. Punerea în aplicare a unei concentrări economice înseamnă exercitarea controlului asupra activităţii achiziţionate prin adoptarea unor măsuri cum sunt: încheierea de contracte cu terţi (distribuitori ...

continuare →