18 Ianuarie, 2020

Noua lege privind achiziţiile publice a fost votată de Senat şi este în procedură de urgenţă la Camera Deputaţilor

Proiectul urmăreşte să elimine problemele apărute în ultimii ani în privinţa contractelor de achiziţii publice, printre acestea numărându-se înlocuirea criteriului “preţul cel mai scăzut” cu cel al celui mai... ...

continuare →

Conflictul de interese: ce este nou în materia achiziţiilor publice

O recentă hotărâre de Guvern aduce modificări şi completări la reglementările privind achiziţiile publice, în scopul prevenirii conflictelor de interese. H.G. 183/2013, la care ne referim, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 227 din 19.04.2013.Amendamentele pe care le semnalăm privesc Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 625/2006, cu modificările şi completările ulterioare.• Potrivit Art. 66 din O.U.G. nr. 34/2006, pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.În aplicarea acestor dispoziţii, hotărârea de guvern introduce obligaţii noi, prin care autoritatea contractantă solicită o declaraţie pe propria ...

continuare →

Informaţii utile privind sistemul TVA la încasare

Principiile de bază ale „Sistemului TVA la încasare” Persoanele care aplică sistemul colectează TVA la încasarea facturilor, dar nu mai târziu de 90 de zile, vor include în facturile emise sintagma „TVA la încasare”. Persoanele în cauză nu vor deduce TVA pentru achiziţiile efectuate decât în momentul în care îşi vor plăti furnizorii (indiferent dacă furnizorii aplică sau nu sistemul TVA la încasare). Persoanele impozabile beneficiare, indiferent de sistemul pe care îl aplică, îşi vor exercita dreptul de deducere pentru achiziţiile efectuate de la contribuabili care aplică sistemul numai atunci când achită facturile respective. Persoane impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare Persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România, înregistrate în scopuri de TVA şi care au o cifră de afaceri inferioară plafonului de 2.250.000 lei.  Aplicarea TVA la încasare de către persoane care se încadrează în acest sistem Persoane impozabile care se înregistrează în scopuri ...

continuare →