17 August, 2017

CONTABILITATE PRACTICĂ: Achiziţia unei clădiri pentru închirierea prin contract de leasing operațional

Problemă întâlnită în practică: Societatea Fursecul SRL achiziţionează o clădire la suma de 2.000.000 lei, ulterior evaluării de către un evaluator autorizat. Agenţia imobiliară care a mijlocit tranzacţia percepe 1% din valoarea acesteia. Notarul percepe, de asemenea, un comision de 1% din valoarea tranzacţiei. Clădirea în cauză urmează a fi închiriată către mai multe persoane juridice prin contract de leasing operaţional.Modul de abordare al problemei Temei legal1. Pentru a nu lăsa loc interpretărilor, legiuitorul a clasificat o clădire aflată în proprietatea entităţii şi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional drept exemplu de investiţie imobiliară. Dreptul de proprietate se probează cu documente justificative. (punctul 198 alin. 3 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)2. Din punct de vedere contabil, regulile arată că o investiţie imobiliară se contabilizează prin contul 215. Investiţii imobiliare. Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate 3. În speță, clădirea achiziţionată trebuie recunoscută drept investiţie ...

continuare →

Buletin legislativ: Noutăţi privind certificatele verzi în 2015

Ordinul nr. 8/2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2014 şi Ordinul nr. 9/2015 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015, au fost publicate în Monitorul Oficial al nr. 154/2015. ...

continuare →