18 Februarie, 2020

Protecția confidențialității documentelor depuse de operatorii economici în cadrul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziție publică

Se vorbește tot mai des în ultima vreme despre caracterul confidențial al documentelor depuse de către operatorii economici în procedurile de atribuire a unor contracte de achiziție publică... ...

continuare →

Legislaţie: HG nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

Hotărârea Guvernului nr. 24 din 23 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 29 ianuarie 2013 (M.Of. 62/2013). În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea ...

continuare →

Precizări privind achiziţiile publice

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a emis Ordinul nr. 313/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c. cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. ...

continuare →

Verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achiziţii publice

Recent, Executivul a aprobat, prin ordonanţa de urgenţă nr. 52/2011 (publicată în M.Of. nr. 411 din 10 iunie a.c.), modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Adoptarea acestor reglementări în regim de urgenţa a fost motivată de Guvern prin necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru prevenirea corecţiilor financiare care ar putea fi aplicate României de către Comisia Europeană cu ocazia verificărilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri comunitare nerambursabile. S-a constatat, de asemenea, necesitatea de a se face verificări asupra tuturor procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, iniţiate de autorităţile contractante pentru achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractele iniţiale, dar ...

continuare →

Se verifică toate etapele procedurilor de achiziţie publică având ca sursă de finanţare şi fondurile europene nerambursabile, indiferent de valoarea estimată a contractelor

Guvernul a modificat miercuri, 8 iunie, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, legislaţia în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice, în special în scopul diminuării riscului de pierdere a unor fonduri europene nerambursabile şi a reducerii birocraţiei. Astfel, potrivit noilor reglementări, Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) va fi reorganizată instituţional. De asemenea, vor fi simplificate procedurile de verificare ex-ante a procedurii de achiziţie publică în sensul în care toate observaţiile şi opiniile observatorilor UCVAP vor fi menţionate într-un singur document şi anume în raportul procedurii. Observatorii UCVAP vor oferi consiliere metodologică autorităţilor publice şi vor verifica toate etapele procedurilor de achiziţie publică având ca sursă de finanţare şi fondurile europene nerambursabile, indiferent de valoarea estimată a contractelor. Anterior acestor modificări, UCVAP exercita funcţia de verificare a aspectelor procedurale pentru procedurile de atribuire finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri europene nerambursabile, prin selecţie, numai dintre acelea pentru care valoarea estimată ...

continuare →