17 Octombrie, 2019

Despre ţuică şi rachiuri – fără glumă!

Întrucât ne referim la dispoziţii ale Codului fiscal, se înţelege că nu este loc de glumă! Regimul accizelor armonizate este tratat, în articolele 206 şi următoarele, referitor la alcool şi băuturi alcoolice, tutun prelucrat, produse energetice şi electricitate. Potrivit art. 20614 din Codul fiscal, alcoolul etilic reprezintă: - toate produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum şi care sunt încadrate la codurile NC 2207 şi 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate; - produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 22% în volum şi care sunt cuprinse în codurile NC 2204, 2205 şi 2206 00; - ţuică şi rachiuri de fructe; - băuturi spirtoase potabile care conţin produse, în soluţie sau nu. Ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodărie ...

continuare →