19 Octombrie, 2019

Ridicarea maşinilor abandonate – principalele reglementări şi studiu de caz

Pentru vehiculele în privinţa cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii constatatori vor întocmi procese-verbale de constatare, semnate de 2 martori... ...

continuare →