15 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 255 şi 256 din 8 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 255 din 8 mai 2013 (M.Of. 255/2013) au fost publicate următoarele acte normative:* LEGI ȘI DECRETELegea nr. 146/2013 pentru modificarea și  completarea  Legii nr. 153/2011  privind  măsuri  de  creștere  a  calității arhitectural-ambientale a clădirilor;Decretul nr. 447/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALEOrdinul nr. 261/2013 al ministrului pentru societatea informațională pentru modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și  societății  informaționale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a deciziei  de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare;Ordinul nr. 393/2013 al președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice.*Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care primesc subvenții de la bugetul local  al municipiului Buzău în anul 2013, în ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 254 din 8 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 254 din 8 mai 2013 (M.Of. 254/2013) au fost incluse următoarele acte normative:* LEGI ŞI DECRETELegea nr. 142/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;Decretul nr. 443/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;Legea nr. 143/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;Decizia nr. 444/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;Legea nr. 144/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;Decretul nr. 445/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;Legea nr. ...

continuare →