19 Octombrie, 2019

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriul cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de... ...

continuare →