13 Decembrie, 2018

Monitorul Oficial nr. 291 şi 292 din 22 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 291 din 22 mai 2013 (M.Of. 291/2013) au fost publicate următoarele acte normative:* HOTĂRÂRI ALE SENATULUIHotărârea nr. 25/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului* DECRETEDecretul nr. 545/2013 privind acreditarea unui ambasador;Decretul nr. 546/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 547/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 548/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 549/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 550/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 551/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 552/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 553/2013  privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 554/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 555/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 556/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 557/2013 privind rechemarea unui ambasador.* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEIHotărârea nr. 269/2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării ...

continuare →