19 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013 (M.Of. 267/2013) au fost incluse următoarele acte normative:* DECRETEDecretul nr. 467/2013 privind acreditarea unui ambasador;Decretul nr. 468/2013 privind acreditarea unui ambasador;Decretul nr. 469/2013 privind înaintarea în gradul de general cu patru  stele, la trecerea în rezervă, a unui general- locotenent cu trei stele din Ministerul  Apărării Naționale.* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEIOrdonanța de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;Ordonanța de urgență nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase „REMIN” — S.A. Baia  Mare,  administrate  de Agenția  Națională  de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent;Hotărârea nr. 242/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai și iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol ...

continuare →