UPDATE: Ce alte obligaţii fiscale trebuie depuse până luni, 26 noiembrie?

Continuăm prezentarea succintă a obligaţiilor fiscale care au termenul limită de depunere în data de luni, 26 octombrie 2012, cu amintirea contribuabilor specifici pentru fiecare formular şi a bazei legislative. Totodată, puteţi accesa formularele care trebuie predate la Fisc, precum şi instrucţiunile de completare ale acestora. *  Formularul 112 Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Din categoriile de contribuabili fac parte: -  persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; -   Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; -  orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. Descarcă formularul 112 şi instrucţiunile de completare! Click aici! * Formularul 224 Luni trebuie depusă Declaraţa privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de ...

continuare →

Ce obligaţii fiscale au termenul limită de depunere luni, 26 noiembrie?

În cadrul articolului de faţă vă prezentăm obligaţiile fiscale care au termenul limită de depunere în data de luni, 26 noiembrie 2012. Vom avea în vedere, de asemenea, şi categoriile de contribuabili cărora acestea se adresează, oferindu-vă, în acelaşi timp, acces la formularele propriu-zise, care trebuie predate la Fisc. * Formularul 311 În primul rând, trebuie depusă declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat. Conform legislaţiei în vigoare, declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se afla înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel: - direct sau prin imputernicit, la registratură; - la poştă, prin ...

continuare →