13 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 243 din 26 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 243 din 26 aprilie 2013 (M.Of. 243/2013) au fost publicate următoarele acte normative:* LEGI ȘI DECRETELegea nr. 114/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon;Decretul nr. 409/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon;Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale — EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale,  precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994  privind  autorizarea  plății  cotizațiilor  la organizațiile  ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 242 din 26 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 242 din 26 aprilie 2013 (M.Of. 242/2013) au fost publicate următoarele acte normative:* LEGI ȘI DECRETELegea nr. 108/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de  studii  din  învățământul  superior,  semnat  la București la 18 octombrie 2012;Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior;Decretul nr. 403/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la București la 18 octombrie 2012;Legea nr. 109/2013 pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la București la 13 septembrie 2012;Protocol de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România  și  Republica   Austria din 24 septembrie 1970;Decretul nr. 404/2013 ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 241 din 26 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 241 din 26 aprilie 2013 (M.Of. 241/2013) au fost publicate următoarele acte normative:* LEGI ȘI DECRETELegea nr. 119/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;Decretul nr. 414/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind  promovarea vehiculelor  de  transport  rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;Decretul nr. 416/2013 pentru  supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări;Decretul nr. 417/2013 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la ...

continuare →