13 Decembrie, 2018

Monitorul Oficial nr. 291 şi 292 din 22 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 291 din 22 mai 2013 (M.Of. 291/2013) au fost publicate următoarele acte normative:* HOTĂRÂRI ALE SENATULUIHotărârea nr. 25/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului* DECRETEDecretul nr. 545/2013 privind acreditarea unui ambasador;Decretul nr. 546/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 547/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 548/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 549/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 550/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 551/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 552/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 553/2013  privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 554/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 555/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 556/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul nr. 557/2013 privind rechemarea unui ambasador.* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEIHotărârea nr. 269/2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 288 şi 289 din 22 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 288 din 22 mai 2013 (M.Of. 288/2013) au fost publicate următoarele acte normative:* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALEDecizia nr. 124 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEIHotărârea nr. 248/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții „Centrul social cu destinație multifuncțională «BUCURIA» Iași”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială;Hotărârea nr. 250/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice;  Hotărârea nr. 251/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe  anul  2013  al  Companiei  Naționale „Imprimeria Națională” — S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice.       * ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE    Ordinul nr. 768/2013 al ministrului transporturilor pentru ...

continuare →