23 Octombrie, 2019

Poşta Română a anunţat oficial transmiterea pensiilor în avans

Poşta Română a emis un comunicat de presă prin care anunţă devansarea programului de distribuire a drepturilor băneşti din pensii, aferent lunii decembrie, acestea urmând a fi achitate în perioada 11-21 decembrie 2013.Astfel, drepturile băneşti aferente pensiilor de stat şi pentru agricultori, dar şi a pensiilor de veterani de război vor fi trimise în avans, iar persoanele care nu vor fi găsite la domiciliu vor fi avizate şi vor putea să îşi ridice contravaloarea drepturilor sociale cuvenite la ghişeele subunităţilor poştale, în intervalul 24-31 decembrie 2013.Insituţia a mai precizat în cadrul documentului că achitarea drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor în intervalele de timp menţionate se va efectua în condiţiile în care partenerii de convenţie (Casa Naţională de Pensii Publice, ANPIS, Casele de Pensii Sectoriale) respectă programul stabilit de comun acord, privind datele de virare a sumelor de plată.Sursa: Poşta Română ...

continuare →

Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 2013-2014

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar din 12.11.2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5455/2013, publicată în  Monitorul Oficial nr. 744/2013.CAPITOLUL IAcordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014SECŢIUNEA 1Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.(2) De gradaţie de merit beneficiază personalul didactic calificat care desfăşoară activităţi didactice de predare.Art. 2. -(1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive ...

continuare →