14 Noiembrie, 2019

REMINDER: Este ultima zi pentru depunerea bilanţurilor financiare pentru 2012! Amenzi de până la 4.500 lei pentru întârzieri

Astăzi este ultima zi în care mai pot fi depuse situaţiile financiare aferente anului 2012, obligaţie care trebuie îndeplinită de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome,institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.În cazul în care aceste bilanţuri nu vor fi depuse astăzi, se vor aplica amenzi cu valori cuprinse între 300 şi 4.500 de lei, după cum urmează:pentru o perioadă de întarziere între 1 şi 15 zile lucrătoare: 300 – 1.000 lei;pentru o perioadă de întarziere între 16 şi 30 de zile lucrătoare: 1.000 – 3.000 lei;pentru o perioadă de întarziere de peste 30 de zile lucrătoare: 1.500 – 4.500 lei.Situaţiile financiare pentru anul trecut trebuie întocmite şi depuse de către contribuabilii de mai sus inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării lor. ...

continuare →

ATENŢIE! Mâine este ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2012!

Maine, 30 mai 2013, este ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare pentru anul fiscal 2012.  Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, aceste obligaţii fiscale trebuie depuse de către:societăţile comerciale;societăţile/companiile naţionale;regiile autonome;institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.Aceste categorii de contribuabili au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării lor.Regulile privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2012 sunt stabilite prin Ordinul MFP nr. 40/2013.Sursa foto: Lege5.roActul normativ stabileşte că persoanele juridice al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic trebuie să întocmească şi să depună situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exerciţiul financiar.ATENŢIE! Nedepunerea situaţiilor ...

continuare →

INS a anunţat datele privind ocuparea şi şomajul din trimestrul al 4-lea din 2012

Institutul Naţional de Statistică (INS) a făcut publice datele referitoare la ocuparea şi şomajul din trimestrul al patrulea al anului 2012.OcupareaRata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 de ani) a fost de 59,3% – mai mare cu 1,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011 şi mai mică cu 1,5% faţă de al treilea trimestru al anului 2012.Gradul de ocupare pe sexe: bărbaţi – 66,8%, femei – 51,9%.Gradul de ocupare pe mediul de rezidenţă: mediul rural – 60,5%, mediul urban – 58,5%.ŞomajulRata şomajului a fost de 6,9% – mai mică cu 0,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011 şi mai mare cu 0,1% faţă de al treilea trimestru al anului 2012.Rata şomajului pe sexe: bărbaţi – 7,2%, femei – 6,5%.Rata şomajului pe mediul de rezidenţă: mediul urban – 8,5%, mediul rural – 4,8%.Sursa: INS ...

continuare →

Prea mulţi copii au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate

Aproape 80.000 de copii aveau la sfârşitul lui 2012 unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, în scădere comparativ cu 2011, când aproximativ 85.000 de copii erau în această situaţie, arată Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale într-un răspuns la solicitarea Agenţiei Mediafax. Din datele transmise rezultă că sunt 57.304 familii care au cel puţin un membru care munceşte în străinătate, iar în 15.889 dintre acestea, ambii părinţi sunt plecaţi din ţară. Numărul total de copii ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în afara ţării este de 79.901, dintre care 22.993 au rămas fără niciunul dintre părinţi. Alţi 21.911 minori rămaşi acasă sunt în îngrijirea rudelor până la gradul IV, fără a fi instituită vreo măsură de protecţie, iar 976 au intrat în sistemul de protecţie specială. Dintre copiii aflaţi în sistemul de protecţie, 142 sunt la asistenţi maternali, 229 în centre de plasament, 499 la rude ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul ANRDE nr. 8/2013 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi

Ordinul ANRDE nr. 8/2013 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 118 din 01.03.2013. (M.Of. 118/2013) Intrat în vigoare la: 1 martie 2013 Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 4 alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite următorul ordin: Art. 1. – Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pentru anul 2012, se stabileşte la 0,1188 certificate verzi/MWh. Art. 2. – Societatea Comercială Operatorul Pieţei de ...

continuare →

A fost actualizat numărul total al notarilor publici pentru anul 2012

În Monitorul Oficial Partea I nr. 636 din 06/09/2012 a fost publicat ordinul preşedintelui Ministerului de Justiţie nr. 2872 din 21 august privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2012. Potrivit actului normativ, pentru anul 2012, posturile de notar public se stabilesc şi se actualizează la 2.472, din care 2.285 notari publici în funcţie, 80 notari publici suspendaţi şi 107 posturi vacante. Posturile de notar public sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată, anexe ataşate ordinului. Serviciul Profesii Juridice Conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Actul normativ intră în vigoare astăzi, 6 septembrie. Ordinul privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2012 va putea fi vizualizat în cel mai scurt timp pe site-ul nostru în rubrica “Legislaţie” sau dacă intraţi aici. Îţi place LegeStart.ro? ...

continuare →