16 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 365 şi 366 din 19 iunie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 365 din 19 iunie 2013 (M.Of. 365/2013) au fost publicate următoarele acte normative:HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILORHotărârea nr. 21/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor.DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALEDecizia nr. 202/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011;Decizia nr. 236/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii;Decizia nr. 246/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURIIHotărârea nr. 545/2013 pentru ...

continuare →