17 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 223 şi 224 din 18 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 223 din 18 aprilie 2013 (M.Of. 223/2013) au fost publicate următoarele acte normative:* DECRETEDecretul nr. 398/2013 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Mare Cruce;Decretul nr. 399/2013 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer.* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALEDecizia nr. 195/2013  din  3  aprilie  2013  asupra  obiecției  de neconstituționalitate  a  dispozițiilor  art.  I  pct.  14 [referitoare la introducerea art. 191  alin. (1)] și ale art. IV din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.* ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEIOrdonanța de urgență  nr. 27/2013 pentru  modificarea  și completarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene.* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALEOrdinul nr. 3544/2013 al ministrului educației  ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 221 din 18 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 221 din 18 aprilie 2013 (M.Of. 221/2013) au fost incluse două acte normative, după cum urmează:* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEIHotărârea nr. 150/2013 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov. * ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALEOrdinul nr. 205/2013 al secretarului general al Guvernului privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului .Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. ...

continuare →