21 Septembrie, 2019

Obligaţii fiscale pe care trebuie să le depui la Fisc până luni, 16 iulie

Vă prezentăm în cele ce urmează obligaţiile fiscale pe care trebuie să le depună la Fisc contribuabilii până luni, 16 iulie: 1. Declaraţia intrastat pentru luna precedentă – http://intrastat.insse.ro/intrastat/ Toţi operatorii economici înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică aceia care au cod de identificare fiscală, trebuie să depună această declaraţie. De asemenea, dacă, în calitate de operatori economici, aceştia realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, atunci ei trebuie să depună declaraţia intrastat. O ultimă condiţie pentru depunerea declaraţiei este aceea ca valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, să depăşească pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. Pragurile valorice INTRASTAT pentru anul 2012 sunt: * pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON * pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON. Important: Termenul iniţial de depunere al declaraţiei intrastat ...

continuare →