20 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 274 din 15 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 274 din 15 mai 2013 (M.Of. 274/2013) au fost incluse următoarele acte normative:* DECRETEDecretul nr. 470/2013 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios clasa I, cu însemn de război, pentru militari.* ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEIOrdonanţa de urgenţă nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare.* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUIDecizia nr. 214/2013 pentru numirea domnului Georgian Ion Ghervasie, consilier personal al prim-ministrului, în funcţia de comisar general al Secţiunii române pentru reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte participarea României la Expoziţia Mondială 2015 „Hrănirea planetei, energie pentru viaţă”, Milano, Italia.* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALEOrdinul nr. 738/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor;Ordinul nr. 1239/2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;Ordinul nr. 3652/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializarile şi ...

continuare →