22 August, 2019

Înscrierea în învăţământul primar 2013: câte cereri s-au înregistrat şi ce recomandă părinţilor ministrul educaţiei

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat câte cereri de înscriere în învăţământul primar (pentru anul şcolar 2013-2014) au fost făcute, la nivel naţional, până pe 11 aprilie la ora 20:00. ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 207 din 11 aprilie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 207 (partea I) din 11 aprilie 2013 (M.Of. 207/2013) cuprinde următoarele acte normative:• Decizii ale Curţii ConstituţionaleDecizia nr. 86 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006• Hotărâri ale Guvernului RomânieiHotărârea nr. 147/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Marinescu Emil-Vergilius• Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centraleOrdinul nr. 1200/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare• Acte ale Comisiei de Supraveghere a AsigurărilorDecizia nr. 132/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.* Rectificări: HG 11/2013, OUG 15/2013.Actele normative ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 206 din 11 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 206 din 11 aprilie 2013 (M.Of. 206/2013) au fost publicate următoarele acte normative:* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALEDecizia nr. 97 din 28 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală;Decizia nr. 114 din 5 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;Decizia nr. 128 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 din Codul penal;Decizia nr. 142 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală;Decizia nr. 149 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (5) din Legea  nr.  317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;Decizia nr. 150 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. ...

continuare →