16 Octombrie, 2019

Nu uitaţi să depuneţi astăzi Formularul 092!

Astăzi este ultima zi a acestei luni pentru depunerea la Fisc a Formularului 092 – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.Formularul trebuie depus la organul fiscal competent în termen de cinci zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.Mai jos puteţi consulta informaţii legate de contribuabilii care trebuie să depună formularul 092 şi instrucţiuni de completare.CINE DEPUNE FORMULARUL?Formularul 092 se foloseşte la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.Această declaraţie se depune atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale. CUM ...

continuare →