Preşedintele Consiliului de mediere a aprobat publicarea în Monitorul Oficial a Tabloului mediatorilor autorizaţi, întocmit de Consiliul de mediere, actualizat până la data de 15 septembrie 2011.

Publicarea Tabloului mediatorilor autorizaţi are ca temei legal Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Tabloul cuprinde două secţiuni, astfel:

secţiunea Imediatorii autorizaţi care ţin arhivă, registre proprii şi o evidenţă financiar-contabilă, precum şi mediatorii constituiţi în asociaţii profesionale locale şi naţionale;

secţiunea IImediatorii autorizaţi care ţin arhivă, registre proprii şi o evidenţă financiar-contabilă, şi care au optat să se înscrie în într-o asociaţie profesională a mediatorilor.

Potrivit Legii nr. 192/2006, cu completările şi modificările ulterioare, medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Se poate recurge la mediere şi în cazul conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în situaţia în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.

Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi care au dreptul să îşi aleagă în mod liber unul sau mai mulţi mediatori.

Medierea reprezintă o activitate de interes public. În exercitarea atribuţiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile, dar le poate îndruma să verifice legalitatea acesteia.

Tabloul mediatorilor autorizaţi va fi pus, prin grija Secretariatului tehnic, la dispoziţia oricărei persoane care solicită în scris acest lucru Consiliului de mediere şi va fi transmis instanţelor judecătoreşti, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi Ministerului Justiţiei.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here