25 Februarie, 2018

T.V.A. Prestări de servicii. Ultimele prevederi legale

A fost exclusă din cadrul prestărilor de servicii către sine (asimilate serviciilor cu plată) utilizarea bunurilor de capital de către persoana impozabilă în folosul propriu, sau de către personalul acesteia, or pentru a fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parţial.  Art. 129 (4) a) din Codul fiscal (transpune art.168a din Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/162/UE).

În relaţia B2B (art. 133 (2) din Cf), se consideră că beneficiarul stabilit în Comunitate este persoană impozabilă dacă:

a. Acesta comunică un cod valid de TVA şi prestatorul obţine confirmarea validităţii codului de înregistrare respectiv, precum şi a numelui/denumirii şi adresei aferente acestuia.

b. Beneficiarul nu a primit încă un cod individual de înregistrare în scopuri de TVA, însă îl informează pe prestator că a depus o cerere în acest sens şi prestatorul dovedeşte că beneficiarul este o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă care trebuie să fie înregistrată în scopuri de TVA + verificare (de ex. identitate şi plată). Pct. 13 (9) din Norme Metodologice. A se vedea  şi Regulamentul nr. 282/2011.

În relaţia B2B, dacă serviciul urmează a fi utilizat de beneficiar, parţial pentru scopuri personale sau pentru uzul personal al angajaţilor persoanei impozabile şi parţial în scopul activităţii economice, prestarea respectivului serviciu va fi tratată ca fiind realizată în relaţia cu o persoană impozabilă. Orice modificare subsecventă a uzului serviciului respectiv de către beneficiar nu va avea consecinţe în ceea ce priveşte stabilirea locului prestării, cu excepţia situaţiei în care se poate face dovada unei practici abuzive. Pct.13 (10) din Norme Metodologice. A se vedea şi Regulamentul nr. 282/2011.

În relaţia B2B dacă beneficiarul este stabilit în afara Comunităţii, se consideră că acesta este o persoană impozabilă dacă:

a. Prestatorul obţine din partea beneficiarului un certificat eliberat de autorităţile fiscale competente prin care se confirmă că respectivul beneficiar desfăşoară activităţi economice astfel încât să i se permită acestuia să obţină o rambursare a TVA în temeiul Directivei a 13-a;

b.  Beneficiarul nu deţine certificatul respectiv iar prestatorul dispune de codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului sau de un cod similar atribuit beneficiarului de ţara de stabilire şi utilizat pentru a identifica societăţile sau de orice altă dovadă care să ateste faptul că clientul este o persoană impozabilă + verificare (de ex. identitate şi plată). Pct. 13 (12) din Norme Metodologice.  A se vedea  şi Regulamentul nr. 282/2011

Între serviciile care se consideră direct legate de bunuri imobile, mai deosebite sunt:

1.Lucrări asupra pământului, inclusiv servicii agricole, cum ar fi aratul, semănatul, irigatul şi fertilizarea

2. Depozitarea de bunuri pentru care este atribuită o anumită parte din bunul imobil pentru uzul exclusiv al clientului

3. Managementul proprietăţii, altul decât managementul portofoliului de investiţii în proprietati imobiliare

4. Acordarea de credite atunci când o anumită construcţie sau parte dintr-o construcţie sau un anumit teren ce urmează a fi achiziţionate, construite, renovate sau reparate se ipotechează

5. Servicii de asigurare şi de reasigurare care acoperă riscul de pierdere şi de deteriorare a bunurilor imobile.  Pct. 14 (2) din Norme Metodologice.

Dintre serviciile care nu se consideră direct legate de bunuri imobile, cu titlu de noutate sunt:

*Depozitarea mărfurilor într-un bun imobil fără ca o anume parte a bunului imobil să fie atribuită pentru uzul exclusiv al clientului;

* Închirierea unui bun imobil sau a unei părţi a unui bun imobil pentru a fi utilizat/ă în mod concret în scopuri publicitare.  Pct. 14 (3) din Norme Metodologice

Prevederile referitoare la locul prestării pentru serviciile de acces la evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau la alte evenimente similare au fost adaptate la Regulamentul 282/2011. Ca atare:

*Seminariile şi conferinţele se consideră evenimente. Consecinţă: locul prestării pentru accesul la aceste evenimente este locul în care acestea se desfăşoară efectiv. Pct. 151 (4) din Norme Metodologice

* Instruirea, indiferent de durată, care nu este organizată sub formă de seminarii nu este considerată eveniment. Consecinţă: se aplică regulile generale privind stabilirea locului prestării serviciilor. Pct. 151 (5) din Norme Metodologice

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu