14 Noiembrie, 2019

T.V.A. – livrare intracomunitară sau locală?

O societate înregistrată în scopuri de T.V.A. în România, conform art. 153 Cod fiscal, achiziționează din Olanda bunuri. Furnizorul din Olanda emite factura cu T.V.A. în luna mai, condițiile de livrare fiind Ex works. Am încadrat această operațiune ca fiind locală (Olanda), conform art. 132 alin. 1 lit. c) Cod fiscal „ locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziția cumpărătorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate”.

În luna iunie bunurile au fost transportate de către societatea românească pe teritoriul României și am considerat că s-a realizat o achiziție intracomunitară (în baza facturii emise în luna mai), ce a fost declarată în Declarația recapitulativă, completându-se doar codul de tara (NL), denumirea furnizorului și baza impozabilă (care include taxa din Olanda, deoarece clientul nu a solicitat nici emiterea unei noi facturi fără taxă și nici rambursarea taxei conform directivei).

Am procedat corect în acest caz, sau societatea românească trebuia să se înregistreze în Olanda și să efectueze o achiziție locală urmată de o livrare intracomunitară? Precizăm că această operațiune a fost singulară, societatea românească nedesfășurând alte tranzacții pe teritoriul Olandei.

Claudia Buliga, Cluj-Napoca

Nu cred că suntem în prezența unei achiziții de bunuri fără transport. Condiția Ex work presupune, în cele mai multe cazuri, că cel care transportă bunurile este cumpărătorul. În mod normal, și în Olanda și în România, există un termen, să-l numesc de bun simț, în care bunurile sunt transportate în alt stat membru.

Normal ar fi fost ca factura să fie emisă fără T.V.A., pe ideea că este o factură pentru o livrare intracomunitară scutită de taxă, cumpărătorul fiind cel care transportă bunurile și având, presupun, un cod valid de T.V.A. pe care l-a comunicat furnizorului. Ar putea exista și situații în care au loc livrări fără transport. În acest caz ar fi vorba de o livrare locală urmată de un transfer. În ambele situații, în România trebuie să se declare o achiziție intracomunitară.

Se pune însă problema bazei de impozitare. Dacă furnizorul a aplicat scutirea de T.V.A. pentru o livrare intracomunitară, baza o constituie doar valoarea bunurilor respective. Dacă se consideră că a avut loc o livrare locală, urmată de un transfer, baza de impozitare pentru achiziția efectuată în România include și taxa plătită în celălalt stat membru.

Deci, doar în situația în care este vorba de o livrare fără transport, urmată de un transfer din celălalt stat în România, cumpărătorul din România ar putea să solicite rambursarea T.V.A. facturată de furnizorul olandez. Dar, dacă se constată că suntem în situația unei livrări intracomunitare, deci o livrare de bunuri cu transport – transport pe care poate sa-l facă atât furnizorul cât și cumpărătorul – taxa care a fost plătită în Olanda nu va putea fi recuperată în baza Directivei 9/2008.

 

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu