20 Februarie, 2019

Studiu de caz. Obligativitatea îndeplinirii procedurii prealabile în litigiile de contencios administrativ

Reclamantul V. B.–D.  a chemat în judecată pe pârâtele S.C. I. A. E. S.R.L. şi M.A.I. – D.G.P.M.B. – B. P. R., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

1) anularea Notei de constatare emisă de pârâta M.A.I. – D.G.P.M.B. – B. P. R. ca nelegală;
2) anularea măsurii de ridicare a autovehiculului, măsură accesorie unui proces-verbal de contravenţie care nu a fost emis;
3) restituirea sumei reprezentând taxa de ridicare, transport şi depozitare auto, în cuantum de 500 de lei;
4) obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea in fapt a cererii, reclamantul arată că, în lipsa unui loc de parcare liber pentru  autovehiculul proprietatea sa în zona centrală a orasului, a parcat autoturismul parţial pe un trotuar şi parţial pe stradă. Deşi a staţionat în acest mod doar câteva minute, la întoarcere nu a mai găsit autovehiculul la locul parcat şi, după anumite investigaţii, a realizat că acesta îi fusese ridicat de pârâta S.C. I. A. E. S.R.L. din dispoziţia celeilalte pârâte – M.A.I. – D.G.P.M.B. – B. P. R.

Întrucât a considerat abuzivă măsura de ridicare a autovehiculului şi obligarea sa la plata taxei de ridicare, transport şi depozitare auto, în cuantum de 500 de lei,  V. B.–D. a hotărât să formuleze prezenta cerere de chemare în judecată împotriva celor două pârâte.

În apărare, conform prevederilor Codului de procedură civilă, pârâta S.C. I. A. E. S.R.L. a depus întâmpinare, prin care a invocat, printre alte apărări de fond, şi excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile.

Prin sentinţa civilă nr. X/2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi fiscal, a fost admisă excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile invocată de pârâta S.C. I. A. E. S.R.L şi a fost respinsă cererea reclamantului V. B.–D., ca inadmisibilă.

Litigiul supus soluţionării de către reclamantul V. B.–D. este unul de contencios administrativ, de competenţa secţiei de contencios administrativ a tribunalului?

Deşi OUG nr. 195/2002 reglementează ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar ca o măsură tehnico-administrativă ce are caracter accesoriu faţă de măsura de sancţionare contravenţională, în speţa noastră măsura a fost dispusă independent de vreo sancţiune contravenţională, observând că s-a  dispus măsura de ridicare a autovehiculului fără a fi emis şi un proces-verbal de contravenţie.

În aceste condiţii, dispoziţia de ridicare a autovehiculului nu mai are caracter accesoriu şi, în consecinţă, nu mai intervine prorogarea de competenţă în favoarea instanţei competente să soluţioneze plângerea contravenţională îndreptată împotriva unui proces verbal de contravenţie. Competenţa, în speţa noastră, aparţine instanţei de contencios administrativ, în considerarea naturii juridice a actului atacat care este un act de putere, un act emis de o autoritate publică în exercitarea puterii publice.

Odată cu stabilirea instanţei de contencios administrativ ca fiind competentă, au fost câştigate cu putere de lucru judecat cauzei şi toate consecinţele legale ale competenţei, cum ar fi temeiul juridic al cererii, care nu putea fi decât invocarea dispoziţiilor Legii nr. 554 /2004.

Care a fost greşeala făcută de către reclamantul V. B.–D.  pentru care instanţa i-a respins acţiunea ca inadmisibilă?

În cauză, reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile, condiţie de exercitare a dreptului la acţiunea în contencios administrativ în anulare, a cărei neîndeplinire în termenele şi condiţiile prevăzute de lege atrage inadmisibilitatea acestei acţiuni.

A procedat corect instanţa de judecată soluţionând excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile cu prioritate?

În ceea ce priveşte excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile invocată de pârâta S.C. I. A. E. S.R.L în cauza noastră, trebuie reţinut că instanţa era obligată să se pronunţe cu prioritate asupra excepţiilor de procedură şi a celor de fond care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii. Or, verificarea îndeplinirii procedurii prealabile reprezenta un aspect de procedură ce trebuia verificat cu prioritate faţă de alte aspecte. Astfel, instanţa a procedat în mod corect la analizarea cu prioritate a excepţiei lipsei îndeplinirii procedurii prealabile.

Care sunt dispoziţiile legale referitoare la îndeplinirea procedurii prealabile?

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. j din Legea nr. 554/2004 (Legea contenciosului administrativ), prin plângere prealabilă se înţelege “cererea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia”.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, “înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”.

În fine, potrivit art. 12 din Legea nr. 554/2004, „reclamantul anexează la acţiune copia actului administrativ pe care îl atacă sau, după caz, răspunsul autorităţii publice prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. În situaţia în care reclamantul nu a primit niciun răspuns la cererea sa, va depune la dosar copia cererii, certificată prin numărul şi data înregistrării la autoritatea publică, precum şi orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile, dacă acest demers era obligatoriu”.

————————————(P)————————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.

caudosinst

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.

Foto articol: Stock Vault

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  Cornel
  septembrie 27 2014

  Dna Moceanu,

  Daca procesul verbal de contraventie a fost emis dupa 5 luni de la data intocmirii dispozitiei de ridicare, considerati ca aceasta din urma a fost o masura dispusa independent?
  In cazul in care se contesta in termenul stabilit procesul verba cat si dispozitia de ridicare, competenta apartine tribunalului de contencios administrat sau a judecatoriei de sector?

  Multumesc

  • Răspunde
   madalina
   octombrie 12 2014

   Daca se contesta procesul verbal si dispozitia de ridicare impreuna (in termenul stabilit de PV), competenta apartine judecatoriei!

Scrie un comentariu