25 Aprilie, 2019

Studiu de caz. Imposibilitatea intabulării dreptului de proprietate asupra terenului în temeiul unei posesii

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Cornetu, reclamantul A a chemat în judecată Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov, solicitând instanţei de judecată să pronunţe o hotărâre prin care să anuleze încheierile de carte funciară nr. xxzz/20.12.2010 şi nr. yzv/05.02.2011 în contradictoriu cu pârâtul şi să oblige pârâtul să procedeze la înscrierea sa în cartea funciară a oraşului Pantelimon, ca posesor asupra terenului şi proprietar al construcţiei situate în judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, str. Cozieni, nr. 5, conform legii. Reclamantul a solicitat şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că este posesorul terenului situat în judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, str. Cozieni, nr. 5, iar în ceea ce priveşte construcţia edificată pe terenul respectiv, reclamantul a arătat că este proprietarul construcţiei respective în baza Sentinţei civile nr. vux/2003 pronunţată de Judecătoria Buftea, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. zwq A/20033 şi prin Decizia civilă nr. fea/2004.

Reclamantul a mai arătat că, potrivit Sentinţei civile nr. vux/2003 pronunţată de Judecătoria Buftea, instanţa de judecată a constatat în mod definitiv şi irevocabil calitatea sa de constructor de bună-credinţă asupra construcţiei ridicate pe terenul din judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, str. Cozieni, nr. 5.

Având în vedere aspectele arătate, reclamantul a apreciat că pot fi înscrişi în cartea funciară şi posesorii terenului şi persoanele care stăpânesc şi folosesc aceste terenuri, înscriindu-le posesia.

De asemenea, reclamantul a apreciat că se poate înscrie şi dreptul de proprietate asupra construcţiei edificate pe terenul respectiv, mai ales că reclamantul, în acest sens, a depus la dosar Sentinţa civilă nr. vux/2003 pronunţată de Judecătoria Buftea (rămasă definitivă şi irevocabilă).

Reclamantul a mai arătat că, deşi a formulat cerere de înscriere în cartea funciară a oraşului Pantelimon, ca posesor asupra terenului şi proprietar al construcţiei situate în judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, str. Cozieni, nr. 5, prin încheierile nr. xxzz/20.12.2010 şi nr. yzv/05.02.2011, O.C.P.I. Ilfov a respins cererea acestuia, respingere pe care o consideră nelegală şi netemeinică, motiv pentru care a înţeles să formuleze prezenta plângere.

În probaţiune, reclamantul a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâtul OCPI Ilfov în cauză?

Pârâtul OCPI Ilfov a formulat întâmpinare, ce a fost depusă la dosarul cauzei, prin care acesta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi, pe fond, respingerea plângerii reclamantului ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării, pârâtul OCPI Ilfov a arătat că nu are calitatea de a cenzura întinderea pretenţiilor reclamantului A, ci doar aceea de a înregistra, pentru opozabilitatea faţă de terţi, actele prezentate de petent, în caz de dubiu, singura soluţie legală aflată la dispoziţia pârâtului fiind aceea de a respinge cererea de înscriere în Cartea Funciară, urmând ca dubiul respectiv să fie soluţionat de către instanţa de judecată.

Ce a decis instanţa de judecată şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. z/11.06.2011, instanţa de judecată — Judecătoria Cornetu — a respins plângerea, formulată de reclamantul A în contradictoriu cu pârâtul OCPI Ilfov, ca neîntemeiată. De asemenea, instanţa de judecată a obligat reclamantul la plata sumei de 23 de lei, reprezentând cheltuielile de judecată ocazionate de acest proces.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă, instanţa a avut în vedere următoarele considerente:

Judecătoria a reţinut că, potrivit înscrisurilor aflate la dosar, reclamantul A nu face dovada faptului că este proprietarul parcelei pe care se află construcţia sa, astfel că nu se poate deschide o carte funciară în sensul solicitărilor reclamantului, întrucât conform Legii nr. 7/1996, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.

Contrar susţinerilor reclamantului, textele legale nu prevăd posibilitatea înscrierii posesorilor în cartea funciară, ci stabilesc modalităţile de întocmire a cadastrului şi de organizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară. Aceste prevederi nu înlătură de la aplicare prevederile Legii nr. 7/1996, conform căreia numai dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se înscriu în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil, prin înscriere înţelegându-se intabularea, scopul urmărit şi de reclamant în prezentul litigiu.

Instanţa de judecată a constatat că, în speţă, reclamantul nu solicită înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate sau a unui alt drept real asupra imobilului teren, ci a posesiei, înţeleasă ca stare de fapt. Reclamantul nu a depus niciun înscris care să dovedească un drept real asupra imobilului teren, astfel încât să fie aplicabile prevederile Legii nr. 7/1996.

Instanţa de judecată a considerat că şi cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiei este neîntemeiată, având în vedere că nici cu privire la acest imobil nu a fost depus un înscris din care să rezulte dreptul invocat de parte.

Sentinţa civilă nr. vux/2003, pronunţată de Judecătoria Buftea, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. zwq A/20033 şi prin Decizia civilă nr. fea/2004, pronunţate de Tribunalul Bucureşti şi Curtea de Apel Bucureşti, nu constată dreptul de proprietate al reclamantului asupra imobilului construcţie, ci doar calitatea sa de constructor de bună-credinţă. Cele două noţiuni sunt diferite: calitatea de constructor de bună-credinţă nu presupune calitatea de proprietar a construcţiei respective, ci are relevanţă într-o eventuală cerere de accesiune imobiliară artificială formulată de proprietarul terenului.

Hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către reclamant

Sentinţa civilă nr. z/11.06.2011 a Judecătoriei Cornetu a fost atacată de catre reclamant, aceasta fiind confirmată doar în parte de către instanţele superioare.

Astfel, Tribunalul Ilfov a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Ilfov, a admis apelul formulat de apelantul-reclamant A împotriva sentinţei civile nr. z/11.06.2011 a Judecătoriei Cornetu, a schimbat în parte sentinţa civilă apelată în sensul că s-a respins plângerea  în contradictoriu cu OCPI Ilfov ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă şi a menţinut celelalte dispoziţii referitoare la respingerea plângerii.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, potrivit dispozitiilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, “soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial”. Astfel, legiuitorul a înţeles să nu acorde legitimare procesuală pasivă instituţiei OCPI, inclusiv în soluţionarea plângerilor împotriva încheierii de carte funciară, situaţie întâlnită în speţă, în acest sens fiind şi decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXXII/2007, pronunţată în cadrul unui recurs în interesul legii.

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a plângerii de carte funciară de către prima instanţă, Tribunalul Ilfov a constatat că hotărârea este corectă sub acest aspect şi că tocmai de aceea a înţeles să menţină celelalte dispoziţii ale Judecătoriei Cornetu referitoare la respingerea plângerii.

În fine, menţionăm şi faptul că, deşi reclamantul a formulat recurs şi împotriva deciziei Tribunalului Ilfov, prin decizia civilă nr. www/28.01.2013 a Curţii de Apel Bucureşti, a fost respins recursul reclamantului A ca nefondat, rămânând valabilă decizia Tribunalului Ilfov.

Foto:
Stock Vault

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  Emanoil
  octombrie 7 2014

  Buna ziua,
  Va multumim pentru aceste informari de studiu si sfaturile date in vederea efectuarii actelor,finalizate corect,la timpul potrivit pentru a evita unele atacuri-contestatii in timp.
  Eu ma confrunt in acest moment cu acestea necesitand timp si bani.

  Cu stima Emanoil Ilie

  • Răspunde
   madalina
   octombrie 8 2014

   Imi face placere sa impartasesc si celorlalti din experienta acumulata de-a lungul timpului “lovindu-ma” de tot felul de cazuri in practica; aveti foarte multa dreptate, stimate domnule Emanoil, este cu mult mai bine ca actele sa fie facute de la inceput corect, bine, pentru ca ulterior, lucrurile se complica, necesitand nervi multi, timp consumat si bani cheltuiti! Tocmai de aceea este foarte important ca oamenii sa constientizeze ca atunci cand intocmesc acte au nevoie de “sfatul” corect al unei persoane de specialitate/al unui avocat, fiind cu mult mai in avantaj daca procedeaza astfel, ci nu cand apeleaza la specialist doar cand au intrat intr-o problema litigioasa! Va mai trece multa vreme pana cand vom fi ca in occident unde fiecare are medicul, avocatul etc cu care colaboreaza pe diverse probleme, atunci cand acestea “apar” in viata fiecaruia!

 • Răspunde
  Mihai
  mai 9 2016

  Director să cumpăr un spațiu comercial. Proprietarul are acte doar pe cladire, nu si pe teren. Nu se cunoaște proprietarul terenului nici la primărie nici din alte surse. În acte este trecut ca actualul proprietar are drept de folosire asupra tetenului. Nu scrie ca tre sa se plătească vreo chirie, dar nici ca nu trebuie. În ce condiții as putea sa solicit dreptul de proprietate asupra terenului ,dacă achiziționez clădirea.

 • Răspunde
  Dan
  decembrie 8 2016

  Este adevarat ca nu poti chema in instanta Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru respingeri de cereri de intabulare/rectificare, dar ce te faci daca si cu hotararea instantei prin care se decide rectificarea de CF (data in dosarul dintre 2 persoane fizice – vecini), registratorul de CF refuza sa o ia in considerare? Exista vreo cale in intanta?

Scrie un comentariu